به سردی لبخند غروب...

عشق ، يعني لذت بردن از خوشبختي ديگران

امام رضا علیه السلام و پیشگویی بارش باران
ساعت ۱۱:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٦/٢٧   کلمات کلیدی: امام رضا علیه السلام ،احادیثی از امام رضا علیه السلام

           اسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.bahar20.sub.irاسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.bahar20.sub.ir                                       

اسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.bahar20.sub.irاسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.bahar20.sub.ir  اسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.bahar20.sub.ir   اسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.bahar20.sub.ir               

               اسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.bahar20.sub.ir   اسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.bahar20.sub.ir    اسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.bahar20.sub.ir       اسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.bahar20.sub.ir 

 

حسین بن موسی می گوید:
روزی در خدمت  امام رضا علیه السلام به خارج از شهر رفتیم. امام در نیمه‌های راه از ما پرسید:«آیا لباسی که مناسب باران باشد همراه دارید؟»
گفتیم:«نه. چه حاجت به لباس بارانی؟! هوا که ابری نیست
امام فرمود:«اما من لباس مناسب همراه دارم و امروز باران خواهد بارید
چیزی نگذشت که ابری در آسمان ظاهر شد و باران شروع شد، به طوری که هر کس به فکر خود بود و همه به جز امام خیس شدیم.

منابع:
بحارالانوار، ج 49، ص 41، ح 29. از عیون الاخبار رضا، ج 2، ص 221.