به سردی لبخند غروب...

عشق ، يعني لذت بردن از خوشبختي ديگران

شهر سازی و معماری در شهر سالم
ساعت ۱٢:٥٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٥/۱٥   کلمات کلیدی: مقالات ،اموزشی ،تحقیقاتی

در حقیقت تعدیل رفتارهای مناسب جامعه که منتهی به سلامت جامعه می شود، در گرو همکاری های بین بخشی و جامعیت این برنامه ریزی می باشد.

در نگاه اول به شهر، کالبد اولیه آن به نظر می رسد و در کنار آن و در نظر بعدی است که مشکلات عدیده آن مانند:ترافیک، آلودگی و .... مطرح می شود.بنابراین از نظر شهرسازی شهر سالم، شهری است که در آن امکانات زندگی را برای انسان و حیوان و گیاه فراهم کند.به عبارت دیگر شهر سالم باید شرایط بقاء و حیات را در خود داشته باشد.

در قدیم با شکل گیری فرم سنتی شهر و همچنین خانه ها شرایط احیاء کاملاً مهیا بوده است.ساکنین محلات قدیم تمام مایحتاج روزانه و نیازهای اولیه خود را بدون دغدغه و ترس از ترافیک فراهم می کردند.خانه ها طوری طراحی می شده است، که صرف نظر از پاسخگویی به نیازهای بیولوژیک صاحبخانه مثل تأمین نور و گرما در زمستان و برودت در تابستان و فقدان سرو صدا و تأمین امنیت ،این خانه ها جوابگوی احتیاجات روحی و درونی خانواده نیز بود،برای مثال در خانه های تاریخی  برای خانواده دو نوع حرکت انتقالی و وضعی متصور است.

حرکت انتقالی یعنی خانواده در طی فصول سال و نسبت به تغییرات هوا از زیر زمین به اندرونی و حوض خانه و سرپوشیده و از آنجا به پشت بام و... در گردش بوده اند،چرا که معتقد بودند که تنوع چاشنی زندگی نیست بلکه اصل آنست.

حرکت وضعی خانواده همان دسترسی هایی است مثل آشپزخانه و انبارها و سرویس ها که در جای مشخصی از خانه استقرار داشته و در طی شبانه روز و فصول با آن سرو کار داشته اند.

هر فضا در خانه های قدیمی معنی و مفهوم خاص خود را داشته و دارد و در گذشته برای تلطیف روح فرم از عملکرد تبعیت می کرده است،بنابراین از جهت زیباشناختی نیز قابل قبول بوده و معمارانه بنا می شده است.

متأسفانه در خانه های مدرن البته از نوع بساز و بفروش و ساختمان سازی آن، بخشی از عوامل معمارانه که روح بخشی فضا را بر عهده داشته یکسره از میان رفته اند.اکنون در ایجاد و طراحی یک شهر سالم ما به دنبال برخورداری کامل از صحت روان آدمیان هستیم.

ما هر چقدر شهر را زیبا کنیم و خیابان هایش را وسعت دهیم و کوچه ها و هر عرصه ای را آسفالت کنیم و شهرمان رنگ آمیزی چشم نواز، بولوارهای منظم و آب نما و چمن داشته باشد، ولی وقتی نتواند احتیاجات طبیعی و زندگی بخش انسان ها را تأمین کند، حتماً شهری ناسالم است. 

یک خصیصه دیگر شهر سالم، امنیت و رفاه روحی است.انسان برای اینکه بی دغدغه زندگی کند، باید از نظر مسائل مالی و جانی احساس امنیت داشته باشد. به طور کلی مفهوم واقعی امنیت را باید در عدم ترس از دزد ، تصادفات، زلزله و سیل و ... جستجو کرد.شهرهای سابق ما نمونه های خوبی برای شهر سالم بودند زیرا ارتباط معنوی و منطقی متقابلی با محیط اطراف خود داشتند.

الگو سازی، سالها قبل در فرهنگ شهرسازی ما از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است.اکنون اگر این عناصر و اجزاء شهرسازی و معماری را احیاء کنیم،می توانیم به شهر سالم برسیم.