به سردی لبخند غروب...

عشق ، يعني لذت بردن از خوشبختي ديگران

اشعار در مدح امام رضا (ع)
ساعت ۱٢:٤٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٧/٢۸   کلمات کلیدی: امام رضا علیه السلام ،اشعار امام رضا علیه السلام

                                  اسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.bahar20.sub.irاسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.bahar20.sub.ir

            اسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.bahar20.sub.ir  اسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.bahar20.sub.ir   اسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.bahar20.sub.ir  اسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.bahar20.sub.ir 

             اسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.bahar20.sub.ir   اسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.bahar20.sub.ir    اسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.bahar20.sub.ir       اسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.bahar20.sub.ir 

چشمه های خروشان تو را می شناسند


موجهای پریشان تو را می شناسند


پرسش تشنگی را تو آبی، جوابی


ریگهای بیابان تو را می شناسند


نام تو رخصت رویش است و طراوت


زین سبب برگ و باران تو را می شناسند


از نشابور بر موجی از «لا» گذشتی


ای که امواج طوفان تو را می شناسند


اینک ای خوب فصل غریبی سر آمد


چون تمام غریبان تو را می شناسند


کاش من هم عبور تو را دیده بودم


کوچه های خراسان تو را می شناسند

قیصر امین پور