به سردی لبخند غروب...

عشق ، يعني لذت بردن از خوشبختي ديگران

احادیثی از امام حسین علیه السلام
ساعت ٩:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/۱٥   کلمات کلیدی: امام حسین (ع)

1- پیامبر(ص)

امام حسین(ع):

کان(ص) ... یعطی کل جلسائه نصیبه و لا یحسب أحد من جلسائه أن أحداً أکرم علیه منه؛

پیامبر(ص) بهره هریک از هم نشینان خود را عطا می فرمودند و چنان معاشرت می نمودند که کسی گمان نمی کرد شخص دیگری نزد پیامبر از او گرامی تر باشد.

2- ائمه

امام حسین(ع):

من زارنی بعد موتی زرته یوم القیامه و لولم یکن الافی النار لأخر جته؛

هرکس مرا پس از مرگم زیارت کند، در قیامت به دیدارش می روم و حتی اگر در دوزخ باشد او را بیرون می آورم.

3- شکر

امام حسین(ع):

شکرک لنعمه سالفه یقتضی نعمه آنفهً؛

شکر تو بر نعمت گذشته، زمینه ساز نعمت آینده است.

4- عقل

امام حسین(ع):

لا یکمل العقل إلا باتباع الحق؛

عقل جز با پیروی از حق کامل نمی شود.

امام حسین(ع):

إذا وردت علی العاقل لمه قمع الحزن بالحزم وقرع العقل للاحتیال؛

چون برای عاقل مشکلی پیش آید، غم خود را با هوشیاری و دور اندیشی از میان می برد و عقل را به چاره جویی وا می دارد.

5- اخلاق

امام حسین(ع):

الخلق الحسن عباده؛

خوش اخلاقی عبادت است.

6- گذشت

امام حسین(ع):

إن أعفی الناس من عفا عند قدرته؛

با گذشت ترین مردم، کسی است که در زمان قدرت داشتن، گذشت کند.

7- مدارا

امام حسین(ع):

من أحجم عن الرأی و عییت به الحیل کان الرفق مفتاحه؛

هرکس فکرش به جایی نرسد و راه تدبیر بر او بسته شود، کلیدش مدارا است.

8- حرص

امام حسین(ع):

لیست العفه بما نعه رزقاً و لا الحرص بجالب فضلاً و إن الرزق مقسوم و الأجل محتوم و استعمال الحرص طالب المآثم؛

نه خودداری از حرام و ناپسند، مانع روزی می شود و نه حرص روزی بیشتر می آورد، که روزی تقسیم شده و اجل حتمی است و حرص به سوی گناه می کشد.

9- کینه

امام حسین(ع):

إن شیعتنا من سلمت قلوبهم من کل غش و غل و دغل؛

بی گمان شیعیان ما دل هایشان از هر خیانت، کینه ، و فریبکاری پاک است.

10- ذلت

امام حسین(ع):

ما أهون الموت علی سبیل نیل العز و إحیاء الحق لیس الموت فی سبیل العز إلا حیاه خالده و لیست الحیاه مع الذل إلا الموت الذی لاحیاه معه؛

چه آسان است مرگی که در راه رسیدن به عزت و احیای حق باشد، مرگ عزتمندانه جز زندگی جاوید و زندگی ذلیلانه جز مرگ همیشگی نیست.

11- آزادی

امام حسین(ع):

إن لم یکن لکم دین و کنتم لاتخافون المعاد فکونوا أحراراً فی دنیاکم؛

اگر دین ندارید و از قیامت نمی ترسید، لااقل در دنیای خود آزاد مرد باشید.

12- طب

امام حسین(ع):

فبادروا بصحه الأجسام فی مده الأعمار؛

درمدت عمر، درحفظ سلامت تن بکوشید.

13- طب

امام حسین(ع):

فبادروا بصحه الأجسام فی مده الأعمار؛

درمدت عمر، درحفظ سلامت تن بکوشید.