به سردی لبخند غروب...

عشق ، يعني لذت بردن از خوشبختي ديگران

کلیدهای پیروزی
ساعت ۱٢:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٢/٢۱   کلمات کلیدی: حضرت محمد (ص) ،دینی و مذهبی ،دعا و نیایش ،عمومی

کلید عزت: اطاعت خداوند و رسول(ص).

کلید روزی: تلاش به همراه استغفار و تقوی.

کلید بهشت: تقوی.

کلید ایمان: تفکر در نشانه‌های خدا و مخلوقات او .

کلید نیکی: راستی.

کلید قلب زنده: تدبر در قرآن، زاری در سخرگاهان و ترک گناهان.

کلید علم: به نیکویی پرسیدن و به نیکی مطلب را گرفتن.

کلید فتح و پیروزی: صبر.

کلید رستگاری: تقوی.

کلید افزایش: شکر.

کلید میل به آخرت: زهد در دنیا.

کلید اجابت: دعا.

هر جا که می‌روی و هر کاری که می‌کنی کلیدهای فوق را به همراه ببر، زیرا اینها کلید قفل‌های حیات توست و اگر این قفل‌ها باز شدند ترا نه خوفی است و نه اندوه و این خود سرّ حیات و جاودانی در فردوس برین است.

منبع: مجله‌ی دعوت تربیت