به سردی لبخند غروب...

عشق ، يعني لذت بردن از خوشبختي ديگران

اشعار امام رضا علیه السلام درباره بردباری
ساعت ۱۱:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٦/۱٥   کلمات کلیدی: اشعار امام رضا علیه السلام

                                        اسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.bahar20.sub.irاسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.bahar20.sub.ir

 

                  اسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.bahar20.sub.irاسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.bahar20.sub.irاسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.bahar20.sub.irاسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.bahar20.sub.ir

      

 

                     اسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.bahar20.sub.irاسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.bahar20.sub.irاسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.bahar20.sub.irاسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.bahar20.sub.ir

 

روزی مأمون به امام رضا علیه السلام عرض کرد:«بهترین شعری را که درباره بردباری سرورده اید، برای من بخوانید
امام فرمود
:

اذا کـان دونـی مـن بلیـت بجـهلـه
**** ابیـت لنفـسـی ان تقابـل بالجـهـل


وان کـان مثلی فـی محلی من النهـی
**** اخـذت بحـلمـی کـی اجـل عن المثـل


وان کنت ادنی منه فی الفضل
والحجی **** عـرفـت لـه حـق الـتـقـدم والفضـل


ترجمه
:
هرگاه گرفتار کار جاهلانه‌ی کسی شوم، اگر او از من پست‌تر باشد، او را به نادانی‌اش وامی‌گذارم و به خود اجازه نمی‌دهم با سخنی ناآگاهانه با او مقابله کنم
.
اگر از نظر عقل و درایت، همانند خودم باشد، با گذشت و بردباری با او رفتار می‌کنم تا از هم‌ردیف‌های خود برتر شوم
.
و اگر او را از خود، برتر دیدم، حق تقدم و برتری او را رعایت خواهم نمود
.

منابع:
بحارالانوار، ج 49، ص 107، ح 2. از عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 174- 175.